Automatisk iltbehandling i eget hjem

Photo: Jesper Schwartz.

Sårbare patientgrupper får nu mulighed for automatiseret iltbehandling i hjemmet ved hjælp af et nyt system fra danske iværksættere. Løsningen kommer til at gøre en store forskel for grupper, der er særligt følsomme overfor Covid-19 samtidig med, at det kan lette presset på de travle lungemedicinske afdelinger. Det er hensigten at bruge covid-erfaringerne fra hospitalerne til at behandle post covid-patienter i eget hjem.

København, 25. februar 2021 

Over 8.000 borgere i Danmark modtager i dag iltbehandling i deres eget hjem. For dem er hyppige kontakter med sundhedssystemet ofte en del af deres hverdag. I disse tider med et coronapresset sundhedssystem, kan det være besøg, der kan medføre ængstelse, bekymringer og unødig risiko for smitte, som for denne patientgruppe kan være fatal.

Flere danske hospitaler bruger i dag et system fra danske O2matic til automatisk behandling af respiratoriske patienter med f.eks. KOL og Covid-19. 

I et projekt mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Medical Danmark og O2matic ApS, som er medfinansieret af Innovationsfonden, er teknologien nu videreudviklet og CE mærket til også at kunne bruges hjemme hos patienter med mulighed for telemedicinsk monitorering.

 

”Ved at flytte teknologien hjem til borgerne, som en del af en telemedicinsk løsning, håber vi at kunne frigøre både sengepladser på sygehusene og samtidigt øge patientsikkerheden. Til syvende og sidst kan det medvirke til at reducere stress for både sundhedspersonalet og patienterne,” siger Thomas Ringbæk, som er overlæge på Hvidovre hospitals lungeafdeling.

Systemet sørger for, at ilt doseres individuelt og i korrekt dosis. Ved ændringer i tilstanden hos borgeren, korrigerer robotten indenfor de grænser, som lægen har ordineret. Hospitalerne kan monitorere borgernes udvikling og kan ændre behandlingen centralt uden et tidskrævende besøg.   

Photo: Jesper Schwartz.

En teknologisk landvinding:

Løsningen er et eksempel på, hvordan moderne teknologi vinder stigende indpas i sundhedsvæsenet. Systemet er bygget i Microsofts cloud-miljø og bruger såkaldt IoT-teknologi (Internet of Things) til at sende og analysere data mellem hospitalet og O2matic-enheden hos patienten.

”Vi har talt om i flere år, hvordan moderne teknologi kommer til at rykke ind i sundhedsvæsenet. Her har vi et eksempel, hvor teknologien meget konkret går ind og gør en kæmpe forskel for både patienter og sundhedspersonale. Der er masser af interessante offentlig-private

samarbejder i gang og indenfor de næste par år, vil vi se mange flere digitale løsninger i sundhedsvæsenet,” siger Maria Damborg Hald, direktør for offentlig sektor, Microsoft Danmark.

”Det stærke partnerskab med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Microsoft og med medfinansiering fra Innovationsfonden har gjort det muligt for os at løfte automatisk iltbehandling til nye højder til gavn for borgere med behov for hjemmeiltbehandling” siger Farzad Saber, udviklingschef hos O2matic. 

O2matic bruges allerede i dag på coronapatienter på flere af landets sygehuse og kan i princippet også anvendes til iltbehandling af denne gruppe i deres eget hjem. Det kræver dog, at der gennemføres flere kliniske forsøg på sygehusene med det nye system.

Innovationsfonden har støttet projektet med DKK 7,6 millioner. Partner i Projektet Region Hovedstaden (Hvidovre Hospital), Region Sjælland (Næstved Sygehus), Medical Danmark A/S og O2matic ApS.

Fakta:

O2matic blev første gang lanceret som hospitalsprodukt i februar 2019.

Virksomheden er den første i verden, som nu har fået CE mærket produktet til hjemmebrug.

Produktet kan anvendes på respiratoriske patienter og er indtil nu primært anvendt på KOL-patienter, men kan også anvendes på lungecancerpatienter og potentielt Covid-patienter.

I dag bruger ca. 8.000 danskere ilt i hjemmet. Svær KOL-patienter er gennemsnitligt i kontakt med sundhedsvæsenet 40-50 gange om året. Med O2matic connectivity kan denne besøgsfrekvens reduceres markant.

For yderligere info:

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.

buy dnp online