Hospitalsbehandling

Moderne iltbehandling til hospitaler

O2matic PRO 100

Overvåger og doserer ilt baseret på patientens tilstand.

PRO 100 er en iltrobot der optimerer iltbehandlingen, ved at regulere ilttilførslen til patienten ud fra en kontinuerlig måling af blodets iltindhold. Apparatet foretager individuelt tilpasset overvågning og regulering af iltdoseringen vha. en anvanceret algoritme og input fra et pulsoximeter.

Et kæmpe fremskridt inden for iltbehandling.

PRO 100 erstatter det gammeldags manuelle iltaggregat, der typisk findes på væggen bag patientens seng. En sensor sættes på patitentens finger eller øre hvorefter iltmængden automatisk justeres løbende. Samtidig monitorerer PRO 100 patientens velbefindende og alarmerer, hvis tilstanden kræver opmærksomhed.

Fordele ved automatisk iltbehandling

  • Reducerer risikoen for hypoxi.
  • Automatisk justering af iltflow der holder SpO2 i det ønskede interval.
  • Automatisk udtrapning af ilt.
  • Tæt og kontinuerlig overvågning af iltbehandlingen.
  • Alarmfunktion der underretter om ændringer i patientens tilstand.
  • Lever op til danske og internationale retningslinjer for iltbehandling.
Godkendt til brug i EU

O2matic PRO 100 er et medicinsk device klasse IIB og er CE-mærket af TÜV SÜD.

O2matic ApS er ISO13485 certificeret.

 

Hent vores nyeste white paper

Få vores seneste white paper omkring automatisk iltbehandling og studierne bag dem tilsendt ved at udfylde nedenstående:

Kliniske studier

I december 2018 blev de første kliniske resultater med O2matic PRO 100 offentliggjort i International Journal of COPD.  Studiet inkluderede 20 patienter indlagt med KOL i et crossover-forsøg hvor patienterne først blev behandlet i 4 timer med automatisk ilttitrering med PRO 100 og derefter 4 timer med manuel ilttitrering af sygeplejepersonalet. Resultaterne af studiet viser forskellen mellem manuelt titreret ilt af sygeplejepersonale og automatisk ilttitrering med PRO 100. Ved manuel titrering opretholdt patienterne den ønskede iltmætning i 47% af tiden mod 85% af tiden ved behandling med automatisk ilttitrering. Samtidig viser studiet at patienterne kun har en iltmætning lavere end 85% (SpO2 <85) i 1% af tiden, mod 18% af tiden med manuelt titreret iltbehandling.

I oktober 2020 blev der publiceret endnu et klinisk studie med O2matic PRO 100. Dette studie omhandler behandling af patienter med COVID-19 og viser samme klare forbedring som det første studie. Studiet er publiceret i European Clinical Respiratory Journal og viste at patienterne opretholdt den ønskede iltmætning i 83% af tiden.

Endnu et studie med O2matic PRO 100 blev frigivet i oktober 2021.
Studiet er publiceret i Journal of Clinical Medicine og viste en øget udholdenhed ved brug af O2matic PRO 100 under rehabilitering af kroniske hypoxæmipatienter.
I dette studie fandt forskerne en stigning på 98% i den tid, hvor patienterne kunne gå ubesværet. Uden automatisk titreret ild kunne patienterne gå 5,5 minutter og med vores teknologi oplevede patienterne en stigning i udholdenheden til 10,9 minutter i gennemsnit.
Vores webinar Why oxygen robots could be a game changer går i dybden med dette studie.

Du kan høre mere om studierne, i videoerne ovenfor.

O2matic PRO Reducerer åndedrætsbesvær og dyspnø hos patienter med akut eksacerbation ifølge et multicenter randomiseret kontrolstudie, der blev offentliggjort i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Lindring af dyspnø ved O2matic PRO kan derfor ikke kun påvirke patienternes livskvalitet, længden af hospitalsophold og sygeplejerskeressourcer, men kan også være en potentiel palliativ intervention på tværs af forskellige ætiologier.

COPD studie O2matic Manual
SpO2 højere end mål 5% 10%
SpO2 indenfor mål 85% 47%
SpO2 under mål, højere end 85% 9% 25%
SpO2 lavere end 85% 1% 18%
(% af tid målt)

Materiale til download

 

Hent vores brugermanual, guides og andet materiale

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.