I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi (O2matic ApS) behandler de personoplysninger, der kommer i vores besiddelse. Privatlivspolitikken gælder, hvor vi er den dataansvarlige for de personoplysninger, vi behandler om dig.

I forbindelse med denne fortrolighedspolitik refererer personoplysninger til alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Med andre ord enhver information, der kan spores direkte eller indirekte til dig.

I visse tilfælde er vi databehandler for de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvor vi er databehandler, finder behandlingen sted i henhold til instruktioner fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandlingsaftale.

I sådanne tilfælde gælder denne fortrolighedspolitik ikke.

 

1 FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR VORES BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA

1.1 Brugeroprettelse og administration af brugerkonto

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 • Brugere af vores websteder

De personlige data indsamles fra dig.

Vi behandler følgende typer personoplysninger.

Generelle personoplysninger, herunder:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse 

Personoplysningerne behandles med følgende formål: 

 • Levering som aftalt 
 • Håndtering af brugerkonti/profiler

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at nå ovennævnte formål.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Du har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, se artikel 6(1), punkt (a) i Den Generelle Databeskyttelsesforordning.
 • Behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af ​​en kontrakt, som du er part i, se artikel 6(1), punkt (b), i Den Generelle Databeskyttelsesforordning.

Vi overfører eller gør dine personlige data tilgængelige for:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan muligvis gemme dine personlige data i op til 2 år efter, at din profil er slettet, hvorefter dataene slettes, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gemme dataene i længere tid.

 

1.2 Brugerundersøgelser

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 • Kunder
 • Brugere af vores websteder

Personlige data indsamles fra dig.

Vi behandler følgende typer af personoplysninger:

Generelle personoplysninger, herunder:

 • Navn 
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse 
 • Alder 
 • Køn
 • Data indeholdt i fritekstfelter, chatfunktion, e-mails osv.
 • Data om tidligere køb, herunder leveringsadresse og oplysninger om købte produkter eller tjenester

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Måling af dit tilfredshedsniveau
 • At sende dig en brugerundersøgelse med det formål at udvikle vores produkter og tjenester

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at nå ovennævnte formål.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Du har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, se artikel 6(1), punkt (a) i Den Generelle Databeskyttelsesforordning.

Vi overfører eller gør dine personlige data tilgængelige for:

 • Databehandlere (fx it-leverandører)

Vi kan gemme dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af ​​brugerundersøgelsen, hvorefter dataene slettes, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gemme dataene i en længere periode.

 

1.3 Brug af cookies på vores websteder

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 • Besøgende på vores websteder

Personlige data indsamles fra dig via cookies.

Vi behandler følgende typer personoplysninger:

 • Generelle personoplysninger, herunder:
 • IP-adressedata

Personoplysningerne behandles med følgende formål:

 • At huske dine valgte præferencer med det formål at tilpasse vores websteder til dine valg for at forbedre din brugeroplevelse

 • Generer statistik over dine besøg på vores websteder for at lære, hvordan besøgende interagerer med vores websteder
 • Målret markedsføring

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at nå ovennævnte formål.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, se artikel 6,(1) punkt (a), i Den generelle databeskyttelsesforordning.

Vi gemmer muligvis dine personlige data i op til 3 år fra indsamlingen via cookies, hvorefter dataene slettes, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gemme dataene i en længere periode.

 

1.4 Sociale medier 

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 • Besøgende på vores virksomhedsside på sociale medier

Personlige data indsamles fra dig.

Vi behandler følgende typer personoplysninger:

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Besvare dine spørgsmål og input
 • Måling og analyse af dine aktiviteter med det formål at tilpasse vores markedsføring til dig
 • Analyse af vores kampagner og andet co

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at nå ovennævnte formål.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, se artikel 6(1), punkt (a), i Den Generelle Databeskyttelsesforordning.

Vi gemmer muligvis dine personlige data, indtil indlægget slettes, eller indtil du beslutter at slette dit indlæg eller reaktion på et indlæg (likes, kommentarer, delinger osv.), Medmindre vi er lovligt forpligtet til at gemme dataene i en længere periode.

2 DINE RETTIGHEDER

2.1 Generelt 

Du har visse rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få adgang til de data, vi behandler om dig og visse andre oplysninger.

Du har ret til at få forkerte data om dig korrigeret. I særlige tilfælde har du ret til at få data om dig slettet. Derudover har du under visse omstændigheder ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Derudover har du under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Endelig har du under visse omstændigheder ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du har ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og retten til at få disse personlige data overført fra os til en anden dataansvarlig.

For mere information om dine rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning til registreredes rettigheder, tilgængelig på www.datatilsynet.dk  

2.2 Samtykke 

Hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du bemærke, at vi ikke vil være i stand til at behandle dine data yderligere, medmindre vi er juridisk eller kontraktligt forpligtet hertil.

Du skal dog bemærke, at dette ikke påvirker lovligheden af ​​vores behandling af dine personoplysninger baseret på samtykke før din tilbagetrækning. Tilbagetrækningen af ​​dit samtykke vil derfor først træde i kraft på tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

2.3 Kontakt

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne fortrolighedspolitik ved at kontakte:

Nørrelundvej 10 

2730 Herlev 

E-mail: info@o2matic.com 

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. For yderligere information, se www.datatilsynet.dk. 

 

3 ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSPOLITIK OG SENESTE OPDATERING 

Denne privatlivspolitik opdateres løbende. Den seneste opdatering var den 6. juli 2021.

 

 

 

 

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.