Automatisk iltbehandling til hospitaler

Moderne iltbehandling til sundhedspleje

O2matic PRO 100

Hvordan virker PRO 100

PRO 100 er en iltrobot, der optimerer iltbehandlingen ved at regulere iltforsyningen ud fra en kontinuerlig måling af blodets iltindhold. O2matic PRO 100 udfører individuelt tilpasset overvågning og regulering af iltdosering ved hjælp af en avanceret algoritme og input fra et pulsoximeter.

Et kæmpe fremskridt inden for iltbehandling.

En sensor (pulsoximeter) måler patientens iltniveau i blodet, og PRO 100’s avancerede software justerer automatisk iltdosis i overensstemmelse hermed. Samtidig overvåger PRO 100 patientens puls og SpO2, og alarmerer, hvis deres tilstand kræver opmærksomhed.

Fordele ved automatisk iltbehandling

  • Reducerer  tiden i hyperoxia med 56% og tiden i svær hypoxæmi (SpO2 < 85%) med 93%

  • Markant bedre til at holde patienterne i det korrekte iltområde end med manuel behandling.

  • Øget gangafstand med 98% og halveret åndenød hos patienter med svær KOL på Borg-skalaen fra 8 til 4 (12).

  • Alarmfunktion, der giver besked om ændringer i patientens tilstand.

  • Kortere hospitalsophold og hurtigere fravænning giver kliniske og sundhedsøkonomiske fordele.

Godkendt til brug i EU

O2matic PRO 100 er et medicinsk device klasse IIB og er CE-mærket af TÜV SÜD.

O2matic ApS er ISO13485 certificeret.

 

Hent vores nyeste white paper

Få vores seneste white paper omkring automatisk iltbehandling og studierne bag dem tilsendt ved at udfylde nedenstående:

Kliniske studier

I 2023s studie, “Automated Oxygen Administration Alleviates Dyspnea in Patients Admission with Acute Exacerbation of COPD“, undersøgte forskere virkningen af automatisk iltbehandling sammenlignet med traditionel iltbehandling for patienter med akut forværring af KOL. Studiet blev gennemført i flere centre over hele Danmark og omfattede 157 patienter, der tilfældigt blev tildelt enten automatisk iltbehandling med O2matic PRO eller traditionel sygeplejerskeadministreret iltbehandling. Resultaterne afslørede, at automatisk iltbehandling signifikant reducerer intensiteten af dyspnø og forbedrer iltmætningsniveauerne hos patienter med akut forværring af KOL.

I et kvalitativ studie dykkede forskerne ned i patienternes oplevelser med O2matic PRO under deres indlæggelse for KOL-forværring. Dette studie fra 2023 undersøgte den menneskelige side af automatisk iltbehandling med det formål at afdække, hvordan patienter opfatter og interagerer med O2matic PRO. Dette studie, som omfattede 18 patienter, afslører, hvordan O2matic PRO reducerer åndedrætsbesvær og fysisk opfattelse af dyspnø hos patienter indlagt med forværring af KOL.

Endnu et studie med O2matic PRO 100 blev frigivet i oktober 2021.
Studiet er publiceret i Journal of Clinical Medicine og viste en øget udholdenhed ved brug af O2matic PRO 100 under rehabilitering af kroniske hypoxæmipatienter.
I dette studie fandt forskerne en stigning på 98% i den tid, hvor patienterne kunne gå ubesværet. Uden automatisk titreret ild kunne patienterne gå 5,5 minutter og med vores teknologi oplevede patienterne en stigning i udholdenheden til 10,9 minutter i gennemsnit.
Vores webinar Why oxygen robots could be a game changer går i dybden med dette studie.

O2matic PRO Reducerer åndedrætsbesvær og dyspnø hos patienter med akut eksacerbation ifølge et multicenter randomiseret kontrolstudie, der blev offentliggjort i International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Lindring af dyspnø ved O2matic PRO kan derfor ikke kun påvirke patienternes livskvalitet, længden af hospitalsophold og sygeplejerskeressourcer, men kan også være en potentiel palliativ intervention på tværs af forskellige ætiologier.

COPD studie O2matic Manual
SpO2 højere end mål 5% 10%
SpO2 indenfor mål 85% 47%
SpO2 under mål, højere end 85% 9% 25%
SpO2 lavere end 85% 1% 18%
(% af tid målt)

I december 2018 blev de første kliniske resultater med O2matic PRO 100 offentliggjort i International Journal of COPD.  Studiet inkluderede 20 patienter indlagt med KOL i et crossover-forsøg hvor patienterne først blev behandlet i 4 timer med automatisk ilttitrering med PRO 100 og derefter 4 timer med manuel ilttitrering af sygeplejepersonalet. Resultaterne af studiet viser forskellen mellem manuelt titreret ilt af sygeplejepersonale og automatisk ilttitrering med PRO 100. Ved manuel titrering opretholdt patienterne den ønskede iltmætning i 47% af tiden mod 85% af tiden ved behandling med automatisk ilttitrering. Samtidig viser studiet at patienterne kun har en iltmætning lavere end 85% (SpO2 <85) i 1% af tiden, mod 18% af tiden med manuelt titreret iltbehandling.

I oktober 2020 blev der publiceret endnu et klinisk studie med O2matic PRO 100. Dette studie omhandler behandling af patienter med COVID-19 og viser samme klare forbedring som det første studie. Studiet er publiceret i European Clinical Respiratory Journal og viste at patienterne opretholdt den ønskede iltmætning i 94% af tiden.

Du kan læse mere om studierne ved at hente vores hvidbog her.

Materiale til download

 

Hent vores brugermanual, guides og andet materiale

Software version 1.6.2

Software version 1.7.0

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.