Iltbehandlingsmetoder fra 1920'erne bliver stadig brugt på hospitaler i dag

Det er farligt for patienterne, tidskrævende for plejepersonale og dyrt for samfundet

Nyt studie

O2matic PRO reducerer åndedrætsbesvær og dyspnø hos patienter med akut eksacerbation

ifølge et multicenter randomiseret kontrolstudie

April 2023

Farligt for patienten

Iltbehandling er i dag baseret på en 100 år gammel metode, hvor man manuelt forsøger at holde patientens iltmætning inden for et bestemt interval. Men det er svært at dosere iltmængden korrekt, da iltniveauet i blodet kan stige og falde på få øjeblikke. Kun i knap halvdelen af tiden får patienten den korrekte mængde ilt. Og både for lidt og for meget ilt er skadeligt. Der er risiko for vævsskader, hæmmet vejrtrækning og behov for respiratorbehandling, hvis patienten ikke får den korrekte iltdosering.

Tidskrævende

En typisk iltbehandling af eksempelvis en KOL-patient sker ved at plejepersonalet manuelt aflæser patientens iltniveau. Herefter justeres iltapparaturet ved at dreje på en trykregulator og aflæse flowmeteret ved hjælp af en lille plastikkugle. Plejepersonalet skal typisk foretage denne justering 25 – 30 gange i døgnet pr. patient, og det lægger derfor beslag på mange af afdelingens rådighedstimer.

Dyrt for samfundet

320.000 danskere lever med lungesygdommen KOL. Hvert år bliver 25.000 akut indlagt, og de optager over 100.000 sengedage. Når en KOL-patient er indlagt, skal der bruges mange ressourcer hos plejepersonalet til de utallige, manuelle kontroller og justeringer af iltniveauet. Ydermere skaber den upræcise iltdosering utilsigtede hændelser, der forlænger indlæggelsestiden samt øger dødeligheden.

O2matic bringer iltbehandling ind i den digitale tidsalder

Ny danskudviklet iltrobot overvåger og doserer ilt baseret på patientens løbende tilstand

Nu bliver iltbehandling endelig mere præcis og sikker. Iltrobotten holder patientens iltmætning i det korrekte interval i 85 % af tiden, mens det kun er tilfældet i 47 % af tiden ved manuel behandling. Dermed øges patientsikkerheden markant. Samtidig oplever patienterne større tryghed under indlæggelsen, når de ved, at O2matic sørger for, at de får den korrekte mængde ilt.

Et kæmpe fremskridt inden for iltbehandling

O2matic PRO 100 erstatter det gammeldags manuelle apparatur, der typisk sidder på væggen bag patientens seng. En klemme på fingeren måler konstant patientens iltniveau, og O2matic PROs algoritmer justerer automatisk iltmængden derefter. Samtidig monitorerer O2matic PRO patientens velbefindende og giver signal, hvis tilstanden kræver opmærksomhed.

Store besparelser for det enkelte hospital og for hele Danmark

Med indførelse af iltrobotter vil der kunne frigives en meget stor del sygeplejeressourcer. Antallet af utilsigtede hændelser – og dermed ekstra behandlinger – vil falde væsentligt. Og endelig vil indlæggelsesperioden kunne afkortes.

 

Godkendt til brug i EU
O2matic PRO 100 er et medicinsk device klasse IIB og er CE-mærket af TÜV SÜD.  O2matic ApS er ISO13485 certificeret.

 

Behandling af KOL udgør 10% af de danske sygehusudgifter 1)

O2matic kan reducere sygdomsbyrden med 25% 2)

KOL er en folkesygdom

Lungesygdommen KOL er en folkesygdom både herhjemme og på verdensplan. Hvert år dør 5.500 danskere af KOL, hvilket gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. KOL er en sygdom, der ikke kan helbredes. Når først lungevævet er ødelagt, er tilstanden irreversibel. Iltbehandling er en vigtig del af en KOL-patients liv. Ved svær hoste og åndenød indlægges patienten og får tilført ilt gennem en slange ved næsen. Plejepersonalet justerer op til 30 gange dagligt manuelt på iltapparaturet, da både for lidt for meget ilt er farligt for patienten. Når patienten er i bedring, udfases iltbehandlingen. Dette sker også manuelt.

Udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital

Iltrobotten O2matic er udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital og er klinisk afprøvet på fire hospitaler i DanamrkO2matic er nu CE godkendt, og kliniske studier viser meget positive resultater. O2matic er næsten dobbelt så god til at holde det korrekte iltniveau sammenlignet med manuel kontrol. Ydermere kan O2matic automatisere udfasningen af iltbehandlingen. Lungeforeningen i Danmark forventer, at korrekt behandling med ilt hos KOL-patienter kan reducere sygdomsbyrden med 25 %.

1) Respiratory Medicine, Volume 101, Issue 3, March 2007, Pages 539-546. 2) Lungeforeningen “Nøgletal om lungesygdomme” 2013 

Hospitaler i mere end 20 lande globalt bruger allerede O2matic 

Kontakt informationer

Kontakt os gerne

Hvis du ønsker at markedsføre O2matics produkter og blive partner, er du velkommen til at kontakte Farzad Saber.

Hvis du ønsker at vide noget mere om O2matics produkter og vores lokale samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte Anja Rode eller Tommy Mølgaard

OKAN GÖRGEN

OKAN GÖRGEN

CEO

okg@o2matic.com

FARZAD SABER

FARZAD SABER

CBDO

fas@o2matic.com

ANJA RODE

ANJA RODE

GLOBAL PRODUCT MANAGER

aro@o2matic.com

TOMMY MØLGAARD

TOMMY MØLGAARD

GLOBAL KEY ACCOUNT MANAGER

tom@o2matic.com

Vil du vide mere? Ring nu

50 52 98 10

Eller udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage pr. telefon eller mail.

Presse

Kontakt os, hvis du har brug for citater, udtalelser, billeder eller andet materiale.

Farzad Saber
Chief Business Development Officer 

fas@o2matic.com
+ 45 2886 9200

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.