Iltbehandlingsmetoder fra 1920'erne bliver stadig brugt på hospitaler i dag

Det er farligt for patienterne, tidskrævende for plejepersonale og dyrt for samfundet

O2matic udvikler sig fra startup til scaleup

Udnævner ny CEO

Iltbehandling i dag

Iltbehandling er i dag baseret på en 100 år gammel metode, hvor man manuelt forsøger at holde patientens iltmætning inden for et bestemt interval. Men det er svært at dosere iltmængden korrekt, da iltniveauet i blodet kan stige og falde på få øjeblikke. Kun i knap halvdelen af tiden får patienten den korrekte mængde ilt. Og både for lidt og for meget ilt er skadeligt. Der er risiko for vævsskader, hæmmet vejrtrækning og behov for respiratorbehandling, hvis patienten ikke får den korrekte iltdosering.

Tidskrævende

En typisk iltbehandling af eksempelvis en KOL-patient sker ved at plejepersonalet manuelt aflæser patientens iltniveau. Herefter justeres iltapparaturet ved at dreje på en trykregulator og aflæse flowmeteret ved hjælp af en lille plastikkugle. Plejepersonalet skal typisk foretage denne justering 25 – 30 gange i døgnet pr. patient, og det lægger derfor beslag på mange af afdelingens rådighedstimer.

Dyrt for samfundet

320.000 danskere lever med lungesygdommen KOL. Hvert år bliver 25.000 akut indlagt, og de optager over 100.000 sengedage. Når en KOL-patient er indlagt, skal der bruges mange ressourcer hos plejepersonalet til de utallige, manuelle kontroller og justeringer af iltniveauet. Ydermere skaber den upræcise iltdosering utilsigtede hændelser, der forlænger indlæggelsestiden samt øger dødeligheden , og om 15 år forventes KOL at blive den hyppigste dødsårsag. 1)

1) Respiratory Medicine, Volume 101, Issue 3, March 2007, Pages 539-546. 2) Lungeforeningen “Nøgletal om lungesygdomme” 2013 

Bringer iltbehandling ind i den digitale tidsalder

Introducerer PRO 100

et danskudviklet, automatisk system, der optimerer iltbehandlingen ved løbende at overvåge patientens tilstand og administrere ilt derefter.

Dette automatiserede system holder patientens iltmætningsniveauer i det korrekte interval 85% af tiden, mens dette kun er tilfældet i 47% af tiden med traditionel manuel behandling. Dette øger patientsikkerheden betydeligt, samtidig med at patienterne oplever større tryghed for, at PRO 100 leverer den korrekte mængde ilt under deres indlæggelse. PRO 100 er udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital og siden 2019 er teknologien blevet tilpasset til hospitalskrigrundt om i verden.

Innovation inden for iltbehandling

O2matic PRO 100 moderniserer traditionel manuel ilttitrering ved kontinuerligt at måle patientens iltniveau og puls i blodet ved hjælp af en sensor (pulsoximeter) og automatisk justere iltdosis baseret på dataene gennem avanceret algoritme. Hvis patientens tilstand kræver opmærksomhed, underretter enheden det medicinske personale ved hjælp af dets alarmsystem. Desuden kan O2matic automatisere udfasningen af iltbehandling.

Store besparelser for hospitaler og nationale sundhedsomkostninger

Indførelsen af automatiseret iltbehandling giver læger mulighed for at udføre andre opgaver og bruge deres tid mere effektivt. Derudover kan længden af hospitalsindlæggelsen forkortes og reducere antallet af utilsigtede hændelser betydeligt.

 

PRO 100 automatisk iltbehandling til hospitaler
Godkendt til brug i EU
O2matic PRO 100 er et medicinsk device klasse IIB og er CE-mærket af TÜV SÜD.  O2matic ApS er ISO13485 certificeret.

 

Behandling af KOL udgør 10% af de danske sygehusudgifter 1)

O2matic kan reducere sygdomsbyrden med 25% 2)

Hospitaler i mere end 20 lande globalt bruger allerede O2matic

Kontakt informationer

Kontakt os gerne

Hvis du ønsker at markedsføre O2matics produkter og blive partner, er du velkommen til at kontakte Farzad Saber.

Hvis du ønsker at vide noget mere om O2matics produkter og vores lokale samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte Anja Rode.

ARNT LUND

ARNT LUND

CEO

arl@o2matic.com

FARZAD SABER

FARZAD SABER

CBDO

fas@o2matic.com

ANJA RODE

ANJA RODE

GLOBAL PRODUCT MANAGER

aro@o2matic.com

Vil du vide mere? Ring nu

50 52 98 10

Eller udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage pr. telefon eller mail.

Presse

Kontakt os, hvis du har brug for citater, udtalelser, billeder eller andet materiale.

Farzad Saber
Chief Business Development Officer 

fas@o2matic.com
+ 45 2886 9200

Kontakt info

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636

O2matic er et registreret varemærke.

Privatlivspolitik

Læs mere her.