Danske sygehuse bruger iltdosering efter samme metodik som i 1920

Det er farligt for patienten, tidskrævende for plejepersonalet - og dyrt for samfundet

Nyhed

Pressemeddelelse: O2matic COVID-19 Studie

Farligt for patienten

Iltbehandling er i dag baseret på en 100 år gammel metode, hvor man manuelt forsøger at holde patientens iltmætning inden for et bestemt interval. Men det er svært at dosere iltmængden korrekt, da iltniveauet i blodet kan stige og falde på få øjeblikke. Kun i knap halvdelen af tiden får patienten den korrekte mængde ilt. Og både for lidt og for meget ilt er skadeligt. Der er risiko for vævsskader, hæmmet vejrtrækning og behov for respiratorbehandling, hvis patienten ikke får den korrekte iltdosering.

Tidskrævende

En typisk iltbehandling af eksempelvis en KOL-patient sker ved at plejepersonalet manuelt aflæser patientens iltniveau. Herefter justeres iltapparaturet ved at dreje på en trykregulator og aflæse flowmeteret ved hjælp af en lille plastikkugle. Plejepersonalet skal typisk foretage denne justering 25 – 30 gange i døgnet pr. patient, og det lægger derfor beslag på mange af afdelingens rådighedstimer.

Dyrt for samfundet

320.000 danskere lever med lungesygdommen KOL. Hvert år bliver 25.000 akut indlagt, og de optager over 100.000 sengedage. Når en KOL-patient er indlagt, skal der bruges mange ressourcer hos plejepersonalet til de utallige, manuelle kontroller og justeringer af iltniveauet. Ydermere skaber den upræcise iltdosering utilsigtede hændelser, der forlænger indlæggelsestiden samt øger dødeligheden.

O2matic bringer iltbehandling ind i den digitale tidsalder

Ny danskudviklet iltrobot overvåger og doserer ilt baseret på patientens løbende tilstand

Nu bliver iltbehandling endelig mere præcis og sikker. Iltrobotten holder patientens iltmætning i det korrekte interval i 85 % af tiden, mens det kun er tilfældet i 47 % af tiden ved manuel behandling. Dermed øges patientsikkerheden markant. Samtidig oplever patienterne større tryghed under indlæggelsen, når de ved, at O2matic sørger for, at de får den korrekte mængde ilt.

Et kæmpe fremskridt inden for iltbehandling

O2matic erstatter det gammeldags manuelle apparatur, der typisk sidder på væggen bag patientens seng. En klemme på fingeren måler konstant patientens iltniveau, og O2matics algoritmer justerer automatisk iltmængden derefter. Samtidig monitorerer O2matic patientens velbefindende og giver signal, hvis tilstanden kræver opmærksomhed.

Store besparelser for det enkelte hospital og for hele Danmark

Med indførelse af iltrobotter vil der kunne frigives en meget stor del sygeplejeressourcer. Antallet af utilsigtede hændelser – og dermed ekstra behandlinger – vil falde væsentligt. Og endelig vil indlæggelsesperioden kunne afkortes.

Link til klinisk beskrivelse af O2matic

Godkendt til brug i EU
O2matic er et medicinsk device klasse IIB og er CE-mærket af TÜV SÜD. Benyttes bl.a. i Danmark, Tyskland, Frankrig, England, Italien, Spanien, Polen, Sverige, Ungarn, Rumænien og Schweiz. O2matic ApS er ISO13485 certificeret.

 

I denne film giver Charlotte Sandau, klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital et hurtigt indblik i traditionel iltbehandling og iltbehandling med O2matic.

Behandling af KOL udgør 10% af de danske sygehusudgifter 1)

O2matic kan reducere sygdomsbyrden med 25% 2)

KOL er en folkesygdom

Lungesygdommen KOL er en folkesygdom både herhjemme og på verdensplan. Hvert år dør 5.500 danskere af KOL, hvilket gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. KOL er en sygdom, der ikke kan helbredes. Når først lungevævet er ødelagt, er tilstanden irreversibel. Iltbehandling er en vigtig del af en KOL-patients liv. Ved svær hoste og åndenød indlægges patienten og får tilført ilt gennem en slange ved næsen. Plejepersonalet justerer op til 30 gange dagligt manuelt på iltapparaturet, da både for lidt for meget ilt er farligt for patienten. Når patienten er i bedring, udfases iltbehandlingen. Dette sker også manuelt.

Udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital

Iltrobotten O2matic er udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital og er klinisk afprøvet på fire hospitaler i DanamrkO2matic er nu CE godkendt, og kliniske studier viser meget positive resultater. O2matic er næsten dobbelt så god til at holde det korrekte iltniveau sammenlignet med manuel kontrol. Ydermere kan O2matic automatisere udfasningen af iltbehandlingen. Lungeforeningen i Danmark forventer, at korrekt behandling med ilt hos KOL-patienter kan reducere sygdomsbyrden med 25 %.

1) Respiratory Medicine, Volume 101, Issue 3, March 2007, Pages 539-546. 2) Lungeforeningen “Nøgletal om lungesygdomme” 2013 

Ud over KOL, er O2matic særlig velegnet til behandling af:

Akut apopleksi

Myocardial infarkt

Kritisk tilstand

Risiko for hypercapnia

 Ejvind Frausing, overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital

Hospitaler i mere end 15 europæiske lande bruger allerede O2matic

O2matic vinder Innovationsfondens ’Grand Solutions Prisen 2020’

I et felt af fantastisk dygtige forskere og virksomheder blev det O2matic, der vandt prisen for det mest banebrydende og innovative projekt.

Med Grand Solutions Prisen belønner Innovationsfonden den excellente strategiske forskning, der har fokus på løsning af samfundsmæssige vigtige udfordringer. Med prisen følger der blandt andet 1 mio. DKK, der skal benyttes til yderligere forskningsaktiviteter.

Hos O2matic er vi utrolige stolte og taknemmelige over at have vundet. Siden 2010 har vi været på en lang rejse for at skabe en enkel og sikker løsning til dosering af ilt. Nu er det lykkedes for os, og Innovationsfondens hæder af os er et bevis på, at vi tænkte rigtigt, da vi ville gøre iltbehandlingen bedre for millioner af patienter verden over.

Læs mere om Innovationsfondens pris her:
https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/dansk-virksomhed-udvikler-iltrobot-med-enormt-globalt-potentiale

Kontakt informationer

O2matic ApS

+45 50 52 98 10
info@o2matic.com
2730 Herlev
Nørrelundvej 10
Denmark

France Linde

Anne Chevalier
anne.chevalier-coia@linde.com

Italy Linde

Erasmo Lucarelli
erasmo.lucarelli@linde.com

Spain Linde

Samar Kiblawi
samar.kiblawi@linde.com

Norway Mediq

Stein Andresen
stein.andresen@puls-norge.no 

Iceland Linde

Sigurbjörg Sverrisdóttir
sigurbjorg.sverrisdottir@linde.com

Germany Linde

Ralf Koeniger
ralf.koeniger@linde.com

Poland Linde

Agnieszka Walota
agnieszka.walota@linde.com

United Kingdom Linde

Matthew Hamblett
matthew.hamblett@boc.com

Estonia Mediq

Meril Posti
meril.posti@mediq.com

Sweden Linde

Charlotte Bergman
charlotte.bergman@linde.com

Hungary Linde

Adrienn Majorne
adrienn.majorne.balogh@linde.com

Romania Linde

Iulia Oprea
iulia.oprea@linde.com

Denmark Mediq

Lene Laursen
lene.laursen@mediq.com

Finland Mediq

Asko Heikkilä
asko.heikkila@mediq.com

Switzerland Linde


hospitalcare@pangas.ch

Vil du vide mere? Ring nu

50 52 98 10

Eller udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage pr. telefon eller mail.

Presse

Her finder du pressematerialer til O2matic. Kontakt os, hvis du har brug for citater, udtalelser eller andet materiale.

Pressekontakt

Farzad Saber
Chief Business Development Officer 

fas@o2matic.com
+ 45 2886 9200

Pressemeddelser

Seneste pressemeddelse
Kontakt venligst fas@o2matic.com

Pressebilleder

Pressebilleder til O2matic
kan snart hentes ned her.

Email: info@o2matic.com
Phone: +45 50 52 98 10
Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Denmark

CVR: DK-38896636