O2matic Connectivity

Snart bliver det muligt for nogle lungepatienter at få automatisk iltdosering i hjemmet ved hjælp af en robot, der hele tiden kan tilpasse ilten. Håbet er færre indlæggelser og mere trygge patienter.

Samtidig kan O2matic give tryghed i maven for både læge og patient, når patienten ringer med åndenød, og lægen skal vurdere, om der er behov for indlæggelse. Hvis iltrobotten viser stabile tal, kan lægen guide patienten i hjemmet i stedet for sende vedkommende på hospitalet, forklarer han.

Læs mere i artiklen fra lungeforeningen

O2matic Connectivity

Soon, it will be possible for some lung patients to get automatic oxygen dosing at home using a robot that can constantly adjust the oxygen. The hope is fewer admissions and safer patients.

At the same time, O2matic gives feeling of safeness for both the doctor and the patient.
When the patients calls the doctor and complains about breathlessness, the doctor can assess if there is a need for hospitalisation.
If the oxygenrobot shows stable numbers, the doctor can guide the patient in the comfort of their own homes instead of sending them to the hospital.

(THE ARTICLE IS IN DANISH)
Read more about our Connectivity solution here